Sidens hoved md navn
Tilbage til startside
Tilmeldingsblanket
Told og Skats regler

Praktiske oplysninger.

Medlemmer af IT-Bytteringen inddeles i det nødvendige antal KREDSE, således at hver kreds består af 14-20 (ideelt 16) medlemmer

Hver sæson (6 måneder) cirkulerer 4 sendinger i hver kreds. En sending består af 14 - 20 udvalgshefter indleveret af medlemmerne.
Dette betyder, at medlemmerne ca. hver fjerde uge med mail modtager tilbud om at udtage mærker fra en sending. Tilbuddet gælder 4-5 dage, hvorefter byttelederen sender tilbuddet videre til næste medlem. En sending kan således ikke forsinkes af et medlem på ferie eller lignende.
For at dette kan lade sig gøre, skal medlemmerne i gennemsnit indlevere 4 udvalgshefter pr. sæson - 8 hefter om året. Man kan naturligvis deltage med både flere eller færre hefter.

AFDELINGEN for Anvisningssalg
Der oprettes kredse for tre samlerområder:
1. Landesamlinger for samlere af europæiske lande.
2. Landesamlinger for samlere af oversøiske lande.
3. Motivsamlinger for motiv- og temasamlere.
4. Andet frimærkemateriale: Bundter, FDC'er, Årsmapper, Postkort, Albums, Receptkuverter Der kan evt. senere oprettes markeder for andre filatelistiske artikler:

Når et eller flere sendinger er færdige med at cirkulere, afregner klubben med sælgerne.


Email:

Mobil: 2849 8123
Sitet sidst redigeret 15. november 2019