Sidens hoved md navn
Tilbage til startside
Om IT-Bytteringen
Tilmelding

Regler og andre praktiske oplysninger.

REGLER FOR ANVISNINGSSALG, DER IKKE ER MOMSPLIGTIGT.

I sin tid udarbejdet af Departementet for told- og forbrugsafgifter.

1. Salget foregår direkte mellem medlemmerne. Sælger foretager opråb af det udbudte og opkræver betaling for det solgte. Sælger kan dog give foreningen skriftlig fuldmagt til at optræde som stedfortræder.
2. Foreningen formidler salget ved opsætning/udgivelse af lister med angivelse af de enkelte sælgeres medlemsnummer. Foreningen udsteder faktura til sælger på formidlingshonoraret, men må ikke udstede nogen form for regning på det solgte.
3. Foreningen har intet ansvar for fejl og mangler ved det solgte.
4. Udsteder sælger regning skal denne være adresseret til køber.
5. Optræder foreningen som stedfortræder, skal der udstedes dags dato kvittering ved opkrævning af betaling for køber. Både den private sælgers og den private købers navn - men ikke foreningens - skal være anført på kvitteringen.

Ved iagttagelse af disse regler skal foreningen alene betale moms af salæret. Er sælgeren (ejeren) momsregistreret for handel med tilsvarende varer, eller er der tale om tilfælde, hvor foreningen sælger frimærker m. v. fra egen beholdning, skal der svares moms af hele det beløb, som køber betaler.

Kommentarer til disse regler.

IT-bytteringens koncept forudsætter at medlemmerne udsteder skriftlig fuldmagt til foreningen for at denne kan forestå "salget" i afdelingen for anvisningssalg. For at undgå at skulle føre momsregnskab skal der aldrig betales salær til foreningen. Foreningen opkræver kun kontingent samt de faktiske portoudgifter for tilsendelse af de udtagne mærker og returnering af udcirkulerede hæfter.
Kontingent p.t. kr. 40,- pr. år.


Sitet sidst redigeret 15. november 2019

Email:
Mobil: 2849 8123